Odpylacze cyklonowe OCS

Odpylacze cyklonowe OCSK są przeznaczone do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 μm. Należą do grupy urządzeń podciśnieniowych. Proces odpylania zachodzi tu na zasadzie siły odśrodkowej, a wytracone pyły gromadzą się w pojemniku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze OCSK mogą pełnić funkcje filtra końcowego, natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcje filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku. Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95-99%.

Odpylacze OCSK są produkowane w wersji z wentylatorem (OCSK-1000, OCSK-2000, OCSK-5000) lub bez wentylatora (OCSN-1000, OCSN-2000, OCSN-5000). W tej drugiej wersji opory własne odpylacza musi pokonać wentylator końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.

Kategoria:

Budowa

Odpylacz cyklonowy OCSK składa się z:

  • konstrukcji nośnej,
  • cyklonu w kształcie stożka z pokrywa rewizyjna,
  • samowyładowczego pojemnika na odpady z wizjerami do obserwacji stopnia napełnienia,
  • wentylatora promieniowego dla wersji OCSK,
  • króćca przyłączeniowego dla wersji OCSN,
  • zestawu tłumiącego dla wersji OCSK (na życzenie),
  • wyłącznika silnikowego dla wersji z wentylatorem (OCSK).

Użytkowanie

Króciec wlotowy do cyklonu należy połączyć przewodem o takiej samej średnicy z miejscem odbioru pyłów. Wylot wentylatora w odpylaczu OCS należy uzbroić w zestaw tłumiący w przypadku, gdy odpylacz pełni funkcje filtra końcowego. W przypadku, gdy odpylacz pełni funkcje filtra wstępnego oraz w przypadku odpylaczy OCSN króciec wylotowy należy połączyć przewodem z końcowym urządzeniem filtrowentylacyjnym. Pojemnik wypełniony odpadami jest przystosowany do załadunku transportu za pomocą wózka widłowego. Opróżnianie pojemnika następuje po otwarciu klapy dennej.

Typ
urządzenia
Wydatek
maksymalny
[m3 /h]
Maksymalnepodciśnienie[Pa] Napięcie
zasilania
[V]
Moc
silnika
[kW]
Poziom ciśnienia
akustycznego
[dB(A)] z odl. 5m
Masa
[kg]
Skuteczność odpylania [%]
trociny piasek
kwarcowy
masa
formierska
cement
portlandzki
OCSK-1000 1400 2000 230 1,5 67 245 99,5 99 98 95
OCSK-2000 3500 4200 3×400 4 73,3 330
OCSK-5000 7700 4200 3×400 7,5 72 515
OCSN-1000  –  – 218
OCSN-2000  –  –  – 220
OCSN-5000  –  –  – 346